Månad: juni 2016

Sandwichelement med frigolit

Sandwichelement med frigolit

Sandwichelement kan användas för tak- eller väggbeklädnad. Bland de som tillämpas inom nutida byggbranschen hittas även paneler med värmeisolering. Tack vare användning av detta material kan man väsentligt sänka kostnaderna eftersom denna typ av sandwichelement är mycket enkelt att montera och har egenskaper som fyller sin funktion lika bra som dyrare material. Sandwichpaneler tillämpas oftast […]

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Skillnaden mellan olika sandwichelement är materialet som själva kärnan är tillverkad av. Det finns flera typer av sandwichpaneler. Kärnan kan vara tillverkad i styv polyuretanskum, frigolit eller mineralull. Skillnaderna i kärnan bestämmer panelernas senare tillämpning och deras särskilda egenskaper. Väggpaneler  vars kärna är tillverkad av mineralull kännetecknas av mycket hög ljudisoleringskoefficient. Sådana paneler används vid […]

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement hör idag till huvudmaterial inom byggbranschen. De används vill uppförande av stålhallar för olika ändamål. Generellt består ett sandwichelement av två yttre plåtskikt och en polyuretankärna som ersatte den tidigare tillämpade kärnan av frigolit eller mineralull. Beläggningar tillverkas huvudsakligen i stålplåt, tvåsidigt förzinkad, själva kärnan tillverkas i styvt, freonfritt polyuretanskum. Sandwichelement tillämpas huvudsakligen vid […]

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Om man vill förstå värmeisoleringsmekanism ska man komma ihåg att luft är den bästa isolatorn. Just därför tillverkas alla värmeisolerande produkter i sådana material som behåller luft. Deras fysiska egenskaper är lätthet och diverse strukturer. Oftast är det skum, fiber eller porositet – allt för att behålla luften inuti. En annan värmeisoleringsprodukt är isolerande paneler. […]

Stålhallar

Stålhallar

Den privata och offentliga sektorn delas upp i tre grenar: service, jordbruk samt industri. I takt med industrins utveckling blir behovet av industriobjekt allt större. En av ofta tillämpade lösningar är stålhallar som byggs med tanke på stora företag som behöver mycket utrymme för förvaring och magasinering av sina produkter. Tillverkning av en stålhall kostar […]

Panorama ståltakpannor

Panorama ståltakpannor

När vi vill att vårt tak ska vara fint och både estetisk och funktionell samt hålla i många år, då letar vi efter passande material. Vanliga, allmänt kända takpannor är bara ett av alternativen på byggmarknaden. Vad är värt att välja? En ny, inte helt känd ännu är panorama ståltakpanna. Först kan man lätt tro […]

Tak

Tak

Vetenskapen, teknologin och industrin utvecklas stadigt och detta medför att på marknaden dyker det upp allt fler produkter som kan tillmötesgå olika krav och förväntningar. Detta gäller även takbeklädnad – mångfalden av olika material och produkter kan få de flesta att tappa hakan. Då man bestämmer sig för husbygge eller renovering kan man hitta många […]

Plåtpannor

Plåttakpanna

Plåttakpanna är ett material för takbeklädnad, tillverkat i plåt som är mycket hållfast och motståndkraftig mot mekaniska skador. Bland många fördelar med plåtpannor kan man nämna mångsidighet: plåtpannor funkar alltid, även på ytor med 15% lutning. En viktig egenskap som kännetecknar plåtpannor är den låga vikten. Stålbeklädnad visar sig vara ett av de lättaste material […]

Kommer trapetsplåten att passa?

Kommer trapetsplåten att passa?

Det handlar självklart om estetik, för det är inte enbart takbeklädnadens hållfasthet som räknas. Och hållfastheten kan man verkligen inte anmärka på. Hur är det då med estetik? Det är viktigt att byggnaden ser bra ut. Hur trapetsplåten är vet väl alla – specifik och ganska rå. Är det dåligt? Det beror på. Vi bortser […]

Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

Det viktigaste elementet i stålkonstruktionen, speciellt i mindre sådana, är förstås stålbalkar som konstruktionens huvudskelett tillverkas i. De oftast tillämpade balkarna är Z-balk, C-balk och Omega balk. Dessa balkar är väldigt lätta och detta gör att en manuell montering av hela konstruktionen är möjlig, även om man måste använda utrustning som lyftkranar eller lyft för […]