Kommer trapetsplåten att passa?

Kommer trapetsplåten att passa?

Det handlar självklart om estetik, för det är inte enbart takbeklädnadens hållfasthet som räknas. Och hållfastheten kan man verkligen inte anmärka på. Hur är det då med estetik? Det är viktigt att byggnaden ser bra ut. Hur trapetsplåten är vet väl alla – specifik och ganska rå. Är det dåligt? Det beror på. Vi bortser från industribyggnader, eftersom där handlar det huvudsakligen om hållfasthet, samt från handelsbyggnader, för vilka trapetsplåt är ett naturligt val. Estetiken är däremot viktigt vad gäller bostadshus. Om huset är byggt i modern stil kommer trapetsplåten att passa mycket bra på dess tak. Om huset är mer traditionellt men enkelt – utan takkupor, pelare och andra liknande utsmyckningar – är det upp till ens tycke och smak. Man måste ta hänsyn till den visuella effekten och besluta därefter. Tillämpning av taktegel eller plåttakpannor skapar ett mer traditionellt utseende, trapetsplåten i sin tur tar fram en mer modern prägel. På gamla hus eller nya hus byggda i gammal stil och speciellt i herrgårdsstil, passar trapetsplåten överlag mycket sämre. Det är värt att tillägga att trapetsplåten gör sig estetiskt allra bäst på stora ytor, t ex på enkelt sadeltak. Det är också då som den är mest ekonomisk att tillämpa, eftersom besparingar i samband med inköp av detta förmånliga material blir ännu större.