Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Skillnaden mellan olika sandwichelement är materialet som själva kärnan är tillverkad av. Det finns flera typer av sandwichpaneler. Kärnan kan vara tillverkad i styv polyuretanskum, frigolit eller mineralull. Skillnaderna i kärnan bestämmer panelernas senare tillämpning och deras särskilda egenskaper. Väggpaneler  vars kärna är tillverkad av mineralull kännetecknas av mycket hög ljudisoleringskoefficient. Sådana paneler används vid uppförande av jordbruks- och industriobjekt samt affärs- och kontorsobjekt. De kan tillämpas för betäckning av olika typer av byggnader, där tillämpning av material med hög brandsäkerhet krävs. Beroende på vilket objekt vi uppför bör vi välja sandwichpaneler därefter.