Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Om man vill förstå värmeisoleringsmekanism ska man komma ihåg att luft är den bästa isolatorn. Just därför tillverkas alla värmeisolerande produkter i sådana material som behåller luft. Deras fysiska egenskaper är lätthet och diverse strukturer. Oftast är det skum, fiber eller porositet – allt för att behålla luften inuti. En annan värmeisoleringsprodukt är isolerande paneler. Dessa tillämpas när byggnadens isolering ska vara styv och hård. Värmeisoleringens, alltså även de isolerande panelernas, huvudsakliga uppgift är att hålla värmen inne på vintern och svalare luft på sommaren. Med bra isolering sparar vi på energin som behövs för uppvärmning av huset under vintern. Värmeisolerande polyuretanpaneler tillämpas både som isolering av byggnadens väggar och tak. Panelerna tillverkas av polyuretanskum, likadan som man kan köpa som aerosol. Polyuretanskummets stora fördel är det att dess värmeisolerande egenskaper inte påverkas av fukt, vilket är en stor plus för denna produkt. Det finns dessutom ingen möjlighet för den farliga mögelsvampen att växa på värmeisolerande paneler.