Z och C lättbalkar

Z och C lättbalkar

Det viktigaste elementet i stålkonstruktionen, speciellt i mindre sådana, är förstås stålbalkar som konstruktionens huvudskelett tillverkas i. De oftast tillämpade balkarna är Z-balk, C-balk och Omega balk. Dessa balkar är väldigt lätta och detta gör att en manuell montering av hela konstruktionen är möjlig, även om man måste använda utrustning som lyftkranar eller lyft för att hela byggnadsprocessen ska underlättas. Z- och C-balkarnas viktigaste egenskaper är först och främst profileringen som påverkar stålbalkens hållfasthet. Stålbalkarna tillverkas i kallvalsad stålplåt med en tjocklek på 0.8 mm till 2.00 mm. Under profileringsprocessen får balkarna en utomordentlig hållfasthet, vilket innebär att konstruktioner som monteras av dessa balkar är oerhört stabila, påverkas inte av yttre faktorer och klarar av stora belastningar utan materialförstörelse. Omega balken är ett annat byggmaterial. Denna profils specifika form gör att likadana hållfasthetsvillkor kan uppnås med tillämpning av tunnare plåt som utgångsmaterial för tillverkning av profilen.